Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ceremonia nadania tytułu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i honorowego obywatelstwa Państwa Izrael

Ambasada Izraela w Polsce zorganizowała uroczystą ceremonię wręczenia medalu i dyplomu honorowego Sprawiedliwy wśród Narodów Świata śp. Antoniemu Teklakowi oraz honorowego obywatelstwa Państwa Izrael śp. Annie i Ignacemu Jaroszom, śp. Aleksandrowi Jaroszowi, Mariannie Jarosz-Krasnodębskiej, Maksymilianowi Jaroszowi. Uroczystość odbyła się w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN” w dniu 18 grudnia 2018 roku.

Tytuł „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” przyznaje od 1963 r. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie bohaterom, którzy w czasie Holokaustu z narażeniem życia i bezinteresownie nieśli pomoc prześladowanym Żydom. 
 
Medal i dyplom honorowy Sprawiedliwy wśród Narodów Świata  dla śp. Antoniego Teklaka odebrali Anna i Krzysztof Tutka (rodzina sprawiedliwego). Przemówienie wygłosił Amit Hirsch - wnuk ocalonej z Holokaustu Geni Kopf (uratowanej przez Antoniego Teklaka).
 
Tytuł „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” to najwyższe rangą izraelskie odznaczenie cywilne. Przyznawane jest przyznaje od 1963 r. przez jerozolimski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem za zasługi osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia i życia swoich bliskich ratowały Żydów z Zagłady podczas II wojny światowej. Ludzie uznani za „Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata” otrzymują specjalnie wybity medal z ich nazwiskiem, dyplom uznania oraz przywilej uwiecznienia ich nazwisk na Ścianie Honoru w Ogrodzie Sprawiedliwych w Instytucie Yad Vashem, w Jerozolimie. 
 
Na medalu Sprawiedliwych jest wyryte żydowskie powiedzenie pochodzące z Talmudu: „Kto ratuje jedno życie, ten jakby uratował cały świat”. 1 stycznia 2018 roku liczba przyznanych medali Sprawiedliwych na całym świecie wynosiła 26,973. Polaków odznaczonych medalem Sprawiedliwych jest 6,864. 
 
 

fot. Nina Mleczkowska