Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Budowanie partnerstwa obywatelskiego na rzecz sztuki

Wykład pod tytułem "Budowanie partnerstwa obywatelskiego na rzecz sztuki: ożywianie współpracy  międzysektorowej w celu pozyskania wsparcia i funduszy" odbył się dnia 20 maja (czwartek) w Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN o godzinie 17.00.
Warsztaty dotyczące zagadnienia budowania współpracy na rzecz wspierania i finansowania sztuki oraz nowych perspektyw dla miasta odbyły się się w dniu 21 maja (piątek) w Warsztatach Kultury, ul. Popiełuszki 5.

Julia Rowntree jest specjalistką w zakresie rozwoju sztukii międzynarodowej sławy autorytetem w dziedzinie pozyskiwania sponsorówi poparcia społecznego dla sztuki współczesnej. Ma duże doświadczenie w szukaniu rozwiązań inwestycyjnychzabezpieczających środki dla organizacji niezależnych. W ciągu ponad 20 lat zdobyła poparcie przedsiębiorców i instytucji obywatelskich dla festiwalu LIFT (Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Londynie) i służyła radą innym organizacjom zajmującym się współczesną sztuką performatywną, takim jak The Place Theatre w Londynie czy Stara Elektrarna w Lublanie. Julia Rowntree przez wiele lat była Dyrektorką Rozwoju i współtwórczynią Festiwalu LIFT,jest autorką książek: „Changing the Performance. A Companion Guide to Arts" i "Business and Civic Engagement”. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.jrowntree.co.uk