Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Bartosz Szydłowski AUTOPSYCHOFIZJONOMIE

Wystawa fotografii

W dniu 19 stycznia 2012 o godzinie 17.00 Pracownia Fotografii/Galeria NN Ośrodka "Brama Grodzka-Teatr NN" otworzyła wystawę


Bartosza Szydłowskiego

AUTOPSYCHOFIZJONOMIE
fotografie
Autor od kilku lat wykonuje  fotografie w technice luksografii. Swobodnie postępując ze światłoczułym materiałem poddaje go rozmaitym zmianom. Obiektem swoich twórczych eksperymentów jest głownie on sam. Ten rodzaj autoobserwacji z pomocą fotografii skutkuje serią niewielkich srebrowych odbitek. Prosta technika, nieretuszowane, surowe fotografie czynią cykl  bardzo autentycznym. Galeria NN zorganizowała wystawę autoportretów Bartosza Szydłowskiego.

Wystawa trwała do 09.02.2012. Można ją było oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17 lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.