Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Antologia "Słowa są wolne" na Uniwersytecie Ca'Foscari w Wenecji

   

 

10 kwietnia 2019 roku na Universita Ca'Foscari w Wenecji odbył się wykład prof. Pawła Próchniaka "Słowa są wolne (uwagi o niepodległości poezji)" / "Le parole sono libere (sull'indipendenza della poesia)" osnuty na kanwie antologii "Słowa są wolne. 44 wiersze poetów pokolenia niepodległości" wydanej przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN".

 

Wykład był elementem działań prowadzonych przez Pracownię Antopologii Słowa, będącą częścią Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN".

 

Informacja o wykładzie na stronie: Universita Ca'Foscari