Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

75. rocznica likwidacji getta na Podzamczu w Lublinie (16.03.2017)

ENGLISH BELOW

 

W dniu 16 marca 2017 r. Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk oraz Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przygotowały obchody 75. rocznicy likwidacji getta na Podzamczu w Lublinie 
organizowane w ramach 75. rocznicy "Aktion Reinhardt" i Zagłady Żydów Polskich
dokonanych przez niemiecką III Rzeszę.
 
 
W nocy z 16 na 17 marca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja getta na lubelskim Podzamczu. Wówczas odszedł pierwszy, liczący 1,4 tys. osób, transport do obozu zagłady w Bełżcu. Do połowy kwietnia 1942 roku wysłano tam około 28 tys. Żydów. Datę 16 marca uznaje się za początek Akcji Reinhardt – zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie.
 
Program:
  • 10.00 - Przejście władz miasta i młodzieży z lubelskich szkół Szlakiem Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady” na teren miejsca pamięci Umschlagplatz (początek: al. Tysiąclecia, od strony Wzgórza Zamkowego, miejsce po synagodze Maharszala)
     
  • 18.00 - Misterium „Światła i Ciemności” (Brama Grodzka, ul. Grodzka 21)
     
  • 19.00 - Oratorium „Opowieści z Nocy” (Sala Czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21)
 
Ponadto w dniu 18 i 19 marca 2017 roku odbyły się spacery Szlakiem Pamięci "Lublin. Pamięć Zagłady" dla mieszkańców Lublina prowadzone przez Stowarzyszenie "Studnia Pamięci".
 
Program spacerów:
18.03 (sobota)
godz. 12:30 - spacer na Umschlagplatz
 
19.03 (niedziela)
godz. 10:00 - spacer granicami getta  
godz. 12:00 - spacer na Umschlagplatz
 
 
 
 
 
 
 
Wydarzenie miało miejsce w ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin.
 
 
 
 
Jednocześnie informujemy, że z okazji 75. rocznicy "Aktion Reinhardt" i Zagłady Żydów Polskich dokonanych przez niemiecką III Rzeszę Państwowe Muzeum na Majdanku w dniu 16 marca zorganizowało wernisaż wystawy pt. „Dzielnice zagłady” poświęconej prześladowaniom i eksterminacji Żydów w Lublinie połączony z prezentacją katalogu ekspozycji. Wydarzenie miało miejsce 16 marca 2017 roku o godzinie 16:30 w Trybunale Koronnym.

 

 

 

___________

The Mayor of the City of Lublin, Dr Krzysztof Żuk, together with the “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre arranged the Commemoration of the 75th anniversary of the Liquidation of the Podzamcze Ghetto in Lublin, which was be held on the 16th of March 2017as part of the 75th anniversary of the commencement of Operation Reinhard which led to the Mass Extermination of Polish Jews organized by the III Reich.

 


The liquidation of the Podzamcze ghetto in Lublin started at night, between the 16th and 17th of March 1942, when the first transport of 1,400 people was sent to the death camp in Bełżec. By mid April 1942, approximately 28,000 Jews were deported there. March 16 is considered the beginning of Operation Reinhard which led to the Jewish Holocaust in the territory of the General Government.

 

Programme:

 

  • 10 am – city authorities and Lublin school youth walk along the “Lublin. Memory of the Holocaust” Memory Trail to the Umschlagplatz memorial site (start: Tysiąclecia Street, left side of the Castle Hill, site of the demolished Maharshal Synagogue)
  • 6 pm – Mystery of Light and Darkness (Grodzka Gate, 21 Grodzka Street)
  • 7 pm – Stories from the Night Oratorio (The Black Room, Grodzka Gate, 21 Grodzka Street).

 

Moreover, on the 18th and 19th of March 2017 the Well of Memory Association gave guided walks along the “Lublin. Memory of the Holocaust” Memory Trail to which the inhabitants of Lublin are warmly welcome.

 

The walks will take place on the following dates:

Saturday the 18th of March
12:30 – a walk to the Umschlagplatz

Sunday the 19th of March
10 am – a walk along the boundaries of the ghetto
12:00 – a walk to the Umschlagplatz

 


 

 

 

www.memory.teatrnn.pl

 

 

The event was a part of the celebrations which mark 700 years since the founding of Lublin.

 

 


We would also like to inform you that as part of the 75th anniversary of the commencement of Operation Reinhard, which led to the Mass Extermination of Polish Jews organized by the III Reich, The State Museum at Majdanek held the opening of an exhibition entitled “Districts of Extermination”. The exhibition explores the terrible persecution and extermination of Lublin Jews and was combined with the presentation of the exhibition's catalogue. The event took place on the 16th of March 2017 at 4:30 pm at the Crown Tribunal in Lublin.

 

 

 

MEDIA O WYDARZENIU

 

“75. rocznica likwidacji getta na Podzamczu w Lublinie”

http://www.dziennikwschodni.pl/co-gdzie-kiedy/inne/75-rocznica-likwidacji-getta-na-podzamczu-w-lublinie,n,1000195635.html

 

Obchody 75. rocznicy rozpoczęcia "Akcji Reinhardt"

http://lublin.onet.pl/obchody-75-rocznicy-rozpoczecia-akcji-reinhardt/pb6lmh5

 

Pietrasiewicz: "W opowieści o historii polskich Żydów szczególną rolę pełni Lublin"
 
Tutaj ocaleni zaczęli opowiadać o Holocauście
 
75. rocznica likwidacji getta na Podzamczu i rozpoczęcia „Aktion Reinhardt”
 

 

Już niedługo inauguracja Szlaki Pamięci
 
Akcja Reinhardt. Plan rocznicowych uroczystości
 
 

 

Upamiętnienie Szlaku Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”
 

 

75. rocznica likwidacji getta na Podzamczu i rozpoczęcia „Aktion Reinhardt”
Obchody 75. rocznicy rozpoczęcia "Aktion Reinhardt"
 

 

Obchody 75. rocznicy rozpoczęcia „Akcji Reinhardt”

http://dzieje.pl/aktualnosci/obchody-75-rocznicy-rozpoczecia-akcji-reinhardt

 

Teatr NN: W tym roku Zjazd Lublinerów i 75. rocznica akcji Reinhardt

http://www.kurierlubelski.pl/serwisy/dawny-lublin/a/teatr-nn-w-tym-roku-zjazd-lublinerow-i-75-rocznica-akcji-reinhardt,11666722/

 

Obchody 75. rocznicy likwidacji getta na Podzamczu

http://centrum.fm/obchody-75-rocznicy-likwidacji-getta-na-podzamczu/

 

Pamięć o zagładzie lubelskich Żydów. Program uroczystości

http://www.kurierlubelski.pl/wiadomosci/lublin/a/pamiec-o-zagladzie-lubelskich-zydow-program-uroczystosci,11866338/ 

 

75 rocznica akcji Reinhardt. Godne upamiętnienie placu Śmierci
 
„Rzeczpospolita”: powstanie księga Zagłady o ofiarach Holokaustu
 
Ostatnia droga lubelskich Żydów. Obchody 75. rocznicy "Akcji Reinhardt"
 
Akcja "Reinhardt" rozpoczęła się 75 lat temu w Lublinie
 

 

Lublin. Otwarto Szlak Pamięci Lubelskich Żydów

http://www.radiomaryja.pl/informacje/polska-informacje/lublin-otwarto-szlak-pamieci-lubelskich-zydow/

 

Trwają obchody likwidacji getta na lubelskim Podzamczu

http://centrum.fm/trwaja-obchody-likwidacji-getta-na-lubelskim-podzamczu/

 

Lublin upamiętnia 75. rocznicę Akcji Reinhardt
 
Przeszliśmy drogą śmierci sprzed 75 lat. „Żydzi stoją pośrodku krwawego tańca" (ZDJĘCIA)
 
Akcja "Reinhardt" rozpoczęła się 75 lat temu w Lublinie
 
Lublin upamiętnia ofiary akcji Reinhardt
 
75. rocznica Akcji Reinhardt. Obchody
 
Spacer Szlakiem Pamięci. Opowieść o dzielnicy żydowskiej
 
Panorama Lubelska, 75 obchody rocznicy akcji Reinhardt
 
Panorama Lubelska, Misterium 
 
Panorama Lubelska, Marsz Szlakiem Pamięci
 
GALERIA DNIA: gal170316134620
 
PORTALE
 
 
75. rocznica likwidacji getta na Podzamczu w Lublinie
 
75. rocznica likwidacji getta na Podzamczu w Lublinie
 
75. rocznica likwidacji getta na Podzamczu
 
Obchody 75. rocznicy likwidacji getta na Podzamczu w Lublinie
 
Obchody 75. rocznicy rozpoczęcia "Akcji Reinhardt"
 
75. rocznica likwidacji getta na Podzamczu w Lublinie
 
Obchody 75. rocznicy likwidacji getta na Podzamczu w Lublinie
 
75. rocznica likwidacji getta na Podzamczu w Lublinie | Misterium "Światła i Ciemności"
 
Lublin upamiętnia ofiary akcji „Reinhardt”
 
Obchody 75. Rocznicy Likwidacji Getta Na Podzamczu W Lublinie
Obchody 75. rocznicy likwidacji getta na Podzamczu w Lublinie

Zdjęcia

Inne materiały

Kategorie

Słowa kluczowe