Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

40 numer „Scriptores” – „Julia Hartwig. Lubelskie kręgi”

40 numer czasopisma „Scriptores” jest poświęcony Julii Hartwig.
„Scriptores nr 40
„Julia Hartwig. Lubelskie kręgi


Najnowszy numer dedykowany jest Julii Hartwig w 90. rocznicę urodzin. Tytuł „Lubelskie kręgi” zakreśla ramy opowieści, którą oddajemy do rąk Czytelników.

Ramy tej opowieści to „lubelskie ślady” Julii Hartwig. Z jednej strony dzieciństwo i młodość poetki, lata 1921–1946. Czas spędzony w rodzinnym mieście został pokazany przez pryzmat nauki w Gimnazjum im. Unii Lubelskiej, przyjaźń, m.in. z Anną Kamieńską i Jerzym Pleśniarowiczem, początki zainteresowania literaturą i poetycki debiut, spotkanie z wielokulturowością, pierwsze dramatyczne doświadczenia – śmierć matki i wybuch II wojny światowej – wreszcie udział w odtwarzaniu życia literackiego po lipcu 1944 roku.

Kolejne „ślady” oddziela od pierwszych kilkadziesiąt lat – są to powroty Julii Hartwig do Lublina, które nabierają intensywności po 1996 roku. Chcieliśmy opowiedzieć zwłaszcza o tych, w które zaangażowany był Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, jako inicjator lub organizator wydarzeń. Po spotkaniu w Bramie Grodzkiej w 1996 roku, kolejne „powroty” miały miejsce w roku 2001 (wieczór autorski), 2004 (otwarcie Zaułka Hartwigów), 2006 (promocja książki Zaułek Hartwigów), 2009 (nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublina).

„Scriptores” dokumentuje te spotkania z Lublinem – znajdziemy w nim zapisy z kolejnych wieczorów autorskich, zdjęcia, mapę spaceru z Julią Hartwig po miejscach jej dzieciństwa. Nie brakuje też wierszy i komentarzy do twórczości, wywiadów z poetką, wspomnień i tekstów jej autorstwa, zdjęć z prywatnych zbiorów; dla dociekliwych Czytelników przygotowaliśmy pełną bibliografię tekstów poetki i o poetce.

Z opowieści o dzieciństwie i młodości Julii Hartwig wyłania się również obraz Lublina – miasta o silnej literackiej tradycji, miejsca sprzyjającego rozwojowi bogatych i twórczych osobowości, takich jak bohaterka najnowszego „Scriptores”, Anna Kamieńska, Jerzy Pleśniarowicz, Zygmunt Kałużyński, Zygmunt Mikulski i inni.

Zachęcamy do wędrówki śladami Julii Hartwig. Jest to nie tylko spotkanie z przeszłością miasta w kształcie, który dziś jest nam niedostępny, lecz także – i przede wszystkim – spotkanie z wrażliwością, mądrością i ciepłem, które przezierają ze wszystkich wypowiedzi poetki.

„Scriptores Julia Hartwig. Lubelskie kręgi” zawiera:
opowieść o dzieciństwie i młodości poetki spędzonej w Lublinie;
wspomnienia o Lublinie, wypowiedzi o życiu i poezji;
teksty Julii Hartwig związane z Lublinem;
dokumentację pobytów w Lublinie z lat 19962009 zorganizowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”;
bogaty zbiór ilustracji – zdjęć archiwalnych i współczesnych, w tym Ludwika i Edwarda Hartwigów;
mapę spaceru z Julią Hartwig;
bibliografię;
wiersze.

>>> czytaj fragmenty 40 numeru czasopisma „Scriptores" „Julia Hartwig. Lubelskie kręgi

Format: B5
Oprawa: miękka
Stron: 320
Cena: 31 zł

„Scriptores” można kupić:
bezpośrednio w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, kontaktując się z Agnieszką Wiśniewską: [email protected])
na stronie www.serpent.pl

Wydawnictwo powstało przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.