Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

30. rocznica powstania wydawnictwa FIS

W dniu 24 czerwca w Domu Słów odbyło się spotkanie w związku z 30. rocznicą powstania wydawnictwa FIS.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w związku z 30. rocznicą postawnia wydawnictwa FIS.

24 czerwca, g. 18:00 - Dom Słów (ul. Żmigród 1/ul. Królewska 17)


FUNDUSZ INICJATYW SPOŁECZNYCH 1985-1990 -  Lubelski Fundusz Inicjatyw Społecznych powstał w marcu 1985 roku. Założycielami byli: Paweł Bryłowski, Andrzej Peciak i Tomasz Pietrasiewicz. W 1987 roku do zespołu dołączyli Tomasz Grudzień i Wiesław Ruchlicki. Otwarta formuła FIS-u obejmowała dwa podstawowe kierunki działalności: edycje serii znaczków Poczty „Solidarność”, przeznaczonych głównie na finansowanie, w postaci dotacji, niezależnych inicjatyw w regionie i w kraju, oraz wydawanie książek.

Nakładem FIS-u ukazało się pięć serii znaczków:
1. „Polskie Lato 1980–1985” (1985);
2. „Solidarność z walczącym Afganistanem” (1985);
3. „40-lecie Instytutu Literackiego 1946 1986” (1986);
4. „Wizyta Jana Pawła II w Lublinie” (1987);
5. „Pamięci żołnierzy Okręgu Lubelskiego AK” (1988).
Seria „Polskie Lato” w 1985 roku otrzymała nagrodę sekcji kultury podziemnej Tymczasowej Komisji Krajowej Solidarności. Połowę serii afgańskiej przekazano przedstawicielom mudżahedinów w Brukseli. Pojawienie się tej serii odnotował tygodnik „Time”. Połowa serii poświęconej 40-leciu Instytutu Literackiego trafiła do redaktora Giedroycia.

Od 1986 roku datują się wydawnicze kontakty Lublina z Maisons-Laffitte, które zaowocowały ukazaniem się w naszym mieście kilkudziesięciu książek paryskiego Instytutu Literackiego i „Kultury” (podziemny FIS, legalne Wydawnictwo FIS – 1990–1994 i Wydawnictwo UMCS). Uczyniło to z Lublina znaczący ośrodek popularyzacji dorobku „Kultury” w Polsce.

Nakładem wydawnictwa Fundusz Inicjatyw Społecznych ukazały się następujące książki:

1. Sławomir Mrożek, Donosy (1985);
2. Ernest Skalski, Jałta 40 lat później, wydanie wspólne z Wydawnictwem Vademecum (1985);
3. Aleksander Galicz, Kocham was, ludzie (1986);
4. Jacek Żakowski, Anatomia smaku, czyli o losach „Tygodnika Powszechnego”, wydanie wspólne z Biblioteką Informatora (1986);
5. Reprint pierwszego numeru paryskiej „Kultury” (1986);
6. Oblicza Rosji (1987);
7. Galina Sieriebrakowa, Huragan, wydanie wspólnie z Wydawnictwem Vademecum ( 1987);
8. Bohumil Hrabal, Obsługiwałem angielskiego króla (1988);
9. Leo Lipski, Opowiadania (1988);
10. Ephraim Kishon, Wybór opowiadań (1988);
11. Jan Kowalski (właśc. Jan Zieliński), Leksykon polskiej literatury emigracyjnej (1989);
12. Napaść sowiecka 1939 r. (przedruk bez zaznaczenia wydawcy krajowego) (1989);
13. Leszek Moczulski, Wojna polska. Rozgrywka dyplomatyczna w przededniu wojny i działania obronne we wrześniu–październiku 1939 r. (1990).

FIS starał się, w myśl założeń zespołu, prowadzić działalność wydawniczą w pełnym rozumieniu tego słowa, to znaczy wydawać teksty oryginalne, nigdzie przedtem niepublikowane. Patronował też inicjatywie pod nazwą „Biblioteka Literatury Emigracyjnej”, w ramach której ukazały się dwa tytuły: Turyści z bocianich gniazd Czesława Straszewicza i Pierścień z papieru Zygmunta Haupta.