Zrównoważone miasta przyszłości: plany czy marzenia?

Film "Zurbanizowani" ("Urbanised") i dyskusja "Zrównoważone miasta przyszłości: plany czy marzenia?"

11 maja 2012 w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyła się projekcja filmu "Zurbanizowani" ("Urbanised"), po której nastąpiła dyskusja pt. "Zrównoważone miasta przyszłości: plany czy marzenia?". Głównym organizatorem spotkania jest UNDP Biuro Projektowe w Polsce, a partnerem Forum Kultury Przestrzeni.

Subskrybuje zawartość