stan wojenny

13 grudnia. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego (13.12.2015-18.12.2015)

Poezja stanu wojennego "deklamuje" słowa-wiersze-dźwięki-świadectwa przetrąconej, ale nie dobitej SOLIDARNOŚCI. Zdegradowana przestrzeń wystawowa postpeerelowskiego mieszkania, jest metaforą PRL-u po wprowadzeniu stanu wojennego. Powielacz historii wyrzuca unoszące się nad ciałami zabitych puste i zapisane głosy, wołające o współczucie, bezbronne i niebezpieczne.

13 grudnia. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego (8.12.2014-12.12.2014)

W dniu 13 grudnia 2014 roku Dom Słów Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” zorganizował działania upamiętniające 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

13 grudnia. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego (13.12.2013)

 W dniu 13 grudnia (piątek) 2013 roku Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” zorganizował działania upamiętniające 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

13 grudnia. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego (13.12.2012)

13 grudnia (czwartek) 2012 roku Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” zorganzował działania upamiętniające 32 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

13 grudnia. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego (13.12.2011)

W dniu 13 grudnia 2011 Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” zorganizował działania upamiętniające 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego: warsztaty "Gdzie jest duch Solidarności?", spotkanie z Michałem Kasprzakiem i projekcja filmów, zbieranie pamiątek i dokumentów.

13 grudnia. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W dniu 13 grudnia 1981 roku władze komunistyczne wprowadziły w Polsce stan wojenny. Była to reakcja na popularność „Solidarności”, mająca zdusić siłą opozycję. W czasie trwania stanu wojennego zginęło sto kilkadziesiąt osób, a tysiące było represjonowanych.

 

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w ciągu kolejnych lat upamiętnia to wydarzenia, organizując działania w przestrzeni miejskiej.

Subskrybuje zawartość