opis działalności

Historia Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Opis historii Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" autorstwa Tomasza Pietrasiewicza, opublikowany w czasopiśmie "Renowacje i zabytki" w 2011 roku.

 

Subskrybuje zawartość