Eda Ostrowska

Spotkanie poetyckie Edy Ostrowskiej

Spotkanie poetckie Edy Ostrowskiej i prezentacja tomiku "Dojrzałość piersi i pieśni"

Spotkanie autorskie z Edą Ostrowską, poetką

Spotkania autorskie z Edą Ostrowską, połączone z prezentacja dorobku poetki.

Subskrybuje zawartość