Andrzej Albiniak

POLECAMY! Cienie i urojenie. Wielokulturowy, wieloetniczny i wielonarodowy obraz Janowa Lubelskiego

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN":
Cienie  i  urojenie. Wielokulturowy, wieloetniczny i wielonarodowy obraz Janowa Lubelskiego - projekt werbalno-wizualny o historii i roli dziejowej mniejszości etnicznych, narodowych, narodowościowych i kulturowych Janowa Lubelskiego i okolicznych wsi.

Subskrybuje zawartość