Spotkania

39 numer "Scriptores" - "Spotkania"

Ukazał się kolejny numer „Scriptores” poświęcony środowisku Spotkań.

Otwarcie wystawy "Siła Wolnego Słowa 1976-1989"

Otwarcie ekspozycji w Izbie Drukarstwa  pod tytułem "Siła Wolnego Słowa 1976-1989. >>Spotkania<< i niezależny ruch wydawniczy w Lublinie"

Subskrybuje zawartość