Janusz Krupski

Premierowy pokaz filmu „Niepodległy. Opowieść o Januszu Krupskim”

Pokaz filmu „Niepodległy. Opowieść o Januszu Krupskim” oraz rozmowa z reżyserami filmu Arkadiuszem Gołębiewskim i Pawłem Nowackim.

Otwarcie wystawy "Siła Wolnego Słowa 1976-1989"

Otwarcie ekspozycji w Izbie Drukarstwa  pod tytułem "Siła Wolnego Słowa 1976-1989. >>Spotkania<< i niezależny ruch wydawniczy w Lublinie"

Promocja 38 numeru "Scriptores": "Lublin - Drogi do wolności. Janusz Krupski"

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
Zoranizował promocję 38 numeru „Scriptores
poświęconego Januszowi Krupskiemu

Spotkanie odbyło się
27 kwietnia (środa) 2011 roku
o godz. 17:00
w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”

Subskrybuje zawartość