, Kazimierz Dolny, Pardes Festival

Pardes Festival - Spotkania z Kulturą Żydowską Kazimierz Dolny

Pardes Festival jako jedyne cykliczne wydarzenie kulturalne w Kazimierzu Dolnym przybliża wielokulturową historię Lublina i całego regionu. Podczas festiwalu odbędzie się spotkanie z Joanną Zętar z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” - "Obrazy z przeszłości: kościoły, synagogi, cerkwie i zbory na mapie przedwojennego Lublina"  w Domu Architekta SARP, 23 sierpnia o godzinie 14:30.

Subskrybuje zawartość