Historia Mówiona

Projekt „W poszukiwaniu Lubliniaków – Francja”

W okresie od 27 marca do 17 kwietnia 2011 roku pracownicy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Tomasz Czajkowski i Agnieszka Zachariewicz, realizowali projekt „W poszukiwaniu Lubliniaków – Francja”.Celem projektu było dotarcie do żyjących obecnie we Francji żydowskich emigrantów wywodzących się z Lublina i Lubelszczyzny i ich rodzin, nagranie ich wspomnień, a także pozyskanie archiwalnych fotografii, dokumentów z ich zbiorów.

II Spotkania Warsztatowe Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej

23 - 24 października 2010 roku w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyły się II Spotkania Warsztatowe Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej. Podczas spotkania poruszonych zostało kilka zagadnień,  między innymi interdyscypilnarności historii mówionej.

Nagrywanie relacji mówionych o "Karczmie Słupskiej".

 Realizacja projektu związanego z upamiętnienianiem poprzez nagrania audio ginących miejsc z  okresu PRL-u, takich jak np. "Karczma Słupska".

Subskrybuje zawartość