Historia Mówiona

Święto Historii Mówionej - Dzień Wspomnień

Dziesięć lat temu w roku 1998 Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" rozpoczął rejestrowanie wspomnień mieszkańców Lublina.

Panas.TNN.pl - strona internetowa

Prezentacja serwisu internetowego poświęconego życiu i twórczości profesora Władysława Panasa.

"Sprawiedliwi wśród Narodów Świata"

Wręczenie medali osobom uhonorowanym tytułem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata"

Promocja Elementarza Historii Mówionej w Krakowie.

Prezentacja projektów z dziedziny Historii Mówionej realizowanych w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"

Subskrybuje zawartość