Laboratorium Nowe Media

Wiki Lubi Zabytki 2012 - podkonkurs lubelski

„Wiki Lubi Zabytki 2012” – otwarty, ogólnopolski konkurs na fotografie polskich zabytków pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Wiki Lubi Zabytki 2012” i w specjalnym podkonkursie lubelskim, w którym najlepsze zdjęcia z terenu województwa lubelskiego zostaną nagrodzone przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie i „Tekę Lubelską”.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” – gość specjalny targów 3D POLAND 2012

 

W trakcie pierwszych organizowanych w Polsce targów technologii Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" prezentował projekt „Lublin 2.0”, czyli interaktywne makiety Lublina z różnych epok historycznych – Lublin z XIV, XVI i XVIII wieku, Lublin z jego dzielnicą żydowską, Lublin przedwojenny, a także wirtualny spacer „Lublin Czechowicza”.

 

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” na 8th International Conference on Holocaust Education

W dniach 18-21 czerwca 2012 roku w Yad Vashem International School for Holocaust Studies odbywała się 8th Intenational Conference on Holocaust Education pod tytułem: Telling the Story. Teaching the Core. Holocaust Education in the 21th Century.

Podczas konferencji, w ramach bloku Educational Workshops została zaprezentowana dzialalność Ośrodka Brama Grodzka. Prezentacja miała tytuł: The Memory of the Place: Commemorating pre-war Jewish Life and the Holocaust in Lublin.

więcej szczegółów o konferencji na stronie: www.yadvashem.org

Warsztaty w ramach programu Wirtualna Makieta Kraśnika 3D

Pracownicy Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" uczestniczyli w projekcie realizowanym przez I LO im. Tadeusza Kościuszki w Kraśniku.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” na konferencji „Badania archeologiczne w Polsce”

Pracownicy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” wygłosili referat na XXVIII Konferencji Sprawozdawczej „Badania Archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2011”

Prezentacja wirtualnej makiety Józefowa Biłgorajskiego podczas VI OFIP w Warszawie

17 września 2011 roku podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych w Warszawie Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zaprezentował wirtualną makietę Józefowa Biłgorajskiego.

Subskrybuje zawartość