Laboratorium Nowe Media

Prezentacje Laboratorium Nowe Media w 2013 roku

Wykaz prezentacji przeprowadzonych przez pracowników Laboratorium Nowe Media w roku 2013.

Wielokolturowość lokalnie - dyskusja, warsztaty

Dyskusja i warsztaty organizowane przez Muzeum Historii Żydów Poslkich w ramach cyklu: Wielokulturowa Warszawa.

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na konferencji "OpenGlam 2013"

W dniach 11 i 12 października odbyła się w Warszawie konferencja "Open GLAM 2013. Otwarte zasoby kultury".

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" na Kongresie Kultura dla Partnerstwa Wschodniego

W dniach 4-6 października 2013 roku odbywał się w Lublinie Kongres "Kultura dla Partnerstwa Wschodniego". Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" był jedną z instytucji prezentującą swój dorobek w ramach osi tematycznej "Kultura i tożsamość".

Subskrybuje zawartość