Laboratorium Nowe Media

Prezentacja działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" na konferencji "Nadać miastu wizerunek"

Prezentacja działalności Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" podczas konferencji naukowej organizowanej w Berlinie przez Stiftung Genshagen.

RemiksLab (10-12.10.2014)

"RemiksLab” to trzydniowe spotkanie, którego uczestnicy będą pracować w Ośrodku “Brama Grodzka - Teatr NN” nad sposobami kreatywnego tworzenia cyfrowych opowieści opartych na remiksowaniu zdigitalizowanych dokumentów, dostępnych w bibliotekach i archiwach.

 

Działanie jest skierowane do studentów, nauczycieli, edukatorów, pracowników instytucji kultury.

TechKlub Lublin - spotkania o wykorzystaniu nowych technologii (5.6.2014)

W dniu 5 czerwca 2014 roku w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyło się 2. spotkanie w ramach TechKlubu Lublin.

 

 

Wakacyjna Pracownia Historyczna

W dniach 28-31 lipca w Lublinie odbyła się wakacyjna pracownia historyczna: warsztaty, podczas których 15 osób tworzyło historyczne i edukacyjne projekty internetowe. Cztery dni pracy wykorzystane zostały na ich planowanie i budowanie oraz udział w wykładach poświęconych podstawom projektowania i praktyce otwartych zasobów edukacyjnych.

Projekt "Remiks dokumentalny"

„Remiks dokumentalny" to projekt realizowany przez Laboratorium Nowe Media. 

Wspólnie z młodzieżą szukamy najlepszych sposobów na kreatywne wykorzystywanie nowych mediów do tworzenia cyfrowych opowieści opartych na dokumentach.

 


 

TechKlub Lublin - spotkania o wykorzystaniu nowych technologii

W dniu 14 maja 2014 roku o godz. 17:00 w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" odbyło się 1. spotkanie w ramach TechKlub Lublin.

Sezon Lublin 2014

Cykl imprez organizowanych na rozpoczęcie sezonu turystycznego w Lublinie.

Subskrybuje zawartość