promocja ksiązki

Prezentacja "Teki Lubelskiej"

Prezentacja nowej serii o dziedzictwie kulturowym Lubelszczyzny.

Promocja monografii "Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie"

Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, Ośrodek „Brama Grodzka-Teatr NN”, Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL prezentują książkę "Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie".

Promocja książki "Anioły i Diabły. Zaczarowana Lubelszczyzna"

PROMOCJA KSIĄŻKI „ANIOŁY I DIABŁY - ZACZAROWANA LUBELSZCZYZNA. MATERIAŁY EDUKACYJNE DO GIER I ZABAW OPARTYCH NA TRADYCJACH LUDOWYCH REGIONU.”

Subskrybuje zawartość