Inne

10 rocznica Misterium Pamięci „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie”

16 września 2010 roku mija 10. rocznica Misterium Pamięci „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie”. Z tej okazji Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” przygotował okolicznościowe wydawnictwo „Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN 1990-2010.

Od pomysłu do przemysłu

tagi:

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2010 Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zorganizował
w dniu 11 września (sobota) o godz. 11:00 do Izby Drukarstwa, na ulicy Żmigród 1 prezentację dawnych metod druku.

Urny Wyborcze – Duch Wolności (2009)

W ramach ochodów 20 rocznicy wolnych wyborów w Polsce (4 czerwca 1989 r.) w Lublinie odbyło się wydarzenie artystyczno-edukacyjne pt.: „Urny wyborcze - duch wolności”.

Przeskoczyć cienką bezbarwną linię. Z getta Nie-widzianych do księstwa podmiotowości?

22 maja 2010 roku, w dzień po lubelskiej manifestacji Obozu Narodowo - Radykalnego, odbyło się spotkanie organizowane przez Koło Metodologiczne Historyków UMCS z cyklu "Debat lubelskich". Miło ono miejsce o godzinie 19 na Sali Czarnej Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" i poświęcone było problemowi tolerancji.

Budowanie partnerstwa obywatelskiego na rzecz sztuki

Wykład pod tytułem "Budowanie partnerstwa obywatelskiego na rzecz sztuki: ożywianie współpracy  międzysektorowej w celu pozyskania wsparcia i funduszy" odbył się dnia 20 maja (czwartek) w Ośrodku Brama Grodzka - Teatr NN o godzinie 17.00.

Lublin w Berlinie

tagi:

Wystawa niemieckiej artystki Ulrike Grossarth pt: „Szeroka 28. Europejski obszar pamięci”

Promocja książki "11 dzielnych ludzi"

tagi:

w ramach obchodów 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

VII Wigilia Starego Miasta

tagi:

przy współudziale Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Schulz z Panasem na Szerokiej

Spotkanie poświęcone Brunonowi Schulzowi

Subskrybuje zawartość