Nowe Media

Siła wolnego słowa - Niezależny ruch wydawniczy - strona internetowa

Pokaz strony internetowej podczas konferencji „KUL wobec wyzwań XX wieku: 1918-1989”.
www.silawolnegoslowa.tnn.pl

 

Panas.TNN.pl - strona internetowa

Prezentacja serwisu internetowego poświęconego życiu i twórczości profesora Władysława Panasa.

Grupa "Zamek" - w 50. rocznicę powstania

Sesja zorganizowana pod honorowym patronatem Rektora KUL JP II - ks. porf. Stanisława Wilka.

Uruchomienie strony internetowej dotyczącej grupy "Zamek".

Subskrybuje zawartość