Nowe Media

Prezentacja strony internetowej poświęconej Józefowi Łobodowskiemu.

W setną rocznicę urodzin Józefa Łobodowskiego opublikowana została strona internetowa jemu poświęcona. Konferencja naukowa poświęcona twórczości i osobie Józefa Łobodowskiego. 

 

Henio Żytomirski - strona internetowa o chłopcu

Celem stworzenia strony było zapoznanie szerokiego kręgu odbiorców z historią życia Henia Żytomirskiego. www.Henio.TNN.pl

70 rocznica wojny obronnej 1939 roku - strona internetowa

W 70 rocznicę ostatniej bitwy w wojnie obronnej 1939 na Lubelszczyźnie została zaprezentowana strona internetowa dotycząca wydarzeń w regionie lubelskim.

 

www.1939.TNN.pl

Subskrybuje zawartość