Podziemia

Misterium Dzwonu św. Michała (29.9.2010-29.9.2010)

29 września 2010 roku odbyło się po raz piąty Misterium Dzwonu św. Michała. Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz Muzeum Archidiecezjalne zorganizowały wydarzenie w którym mogli uczestniczyć wszyscy Lublinianie.

Zaczarowany Lublin

Zaczarowany Lublin - 9 06 2010 (środa)

9 czerwca 2010 roku Lublin został zaczarowany przez Jaszę Mazura, bohatera książki I.B. Singera „Sztukmistrz z Lublina”. O godz. 10.00 wyruszył korowód od Bramy Krakowskiej przez Plac po Farze do Rynku.

POŻAR LUBLINA. 2 czerwca 1719. Rocznica cudownego ocalenia miasta (2.6.2010-2.6.2010)

2 czerwca 2010 roku upynęlo 291 lat od wielkiego pożaru Lublina, który spustoszył znaczną częśc miasta. Teatr NN odtworzył procesję dominikanów, która wedle współczesych uratowała Stare Miasto przed zagładą.

Misterium Dzwonu św. Michała (29.9.2009)

Kościół św. Michała Archanioła był jedną z najstarszych murowanych świątyń na Lubelszczyźnie. Został zbudowany w 2 poł. XIII wieku. Jego historia wiąże się ściśle z legendą, zgodnie z którą w 1282 roku Leszek Czarny w miejscu przyszłego kościoła pod wielkim dębem miał sen, w którym Michał Archanioł, wręczając mu ognisty miecz zapowiedział jego zwycięstwo nad Jadźwingami. I rzeczywiście tak się stało. Z wdzięczności za tę przepowiednię król ufundował kościół farny pod wezwaniem św. Michała. Kościół ten był w historii miasta jedną z najwazniejszych świątyń. Niestety w XVIII wieku zaczął popadać w ruinę i w 1856 roku rozebrano go. Przedmioty pochodzące z fary przekazano do innych kościołów.

Jeden z dzwonów z tego kościoła odlany w 1735 roku i noszący imię św. Michała ocalał. Znajduje się on obecnie w Wieży Trynitarskiej. Najprawdopodobniej został on zdjęty z dzwonnicy Fary około 1810 roku. Począwszy od tego momentu do dnia dzisiejszego milczał. Kościoła Farnego nie możemy przywrócić dziś miastu. Możemy natomiast przywrócić dźwięk jednego z dzwonów, które biły w tej świątyni. Jest to włąsnie dzwon św. Michała. Znajduje się na nim ornament przedtsawiający Archanioła Michała walczącego ze smokiem.

Rocznica wielkiego pożaru miasta z 1719 r.

289. rocznica wielkiego pożaru miasta, który miał miejsce 2 czerwca 1719 r.

Misterium Dzwonu św. Michała (29.9.2008)

Uroczystość zorganizowana przez Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej w Lublinie oraz Ośrodek "Brama Grodzka -Teatr NN" , Pracownię Edukacji Historycznej

Misterium Dzwonu św. Michała (29.9.2007)

29 września jest dniem dedykowanym św. Michałowi Archaniołowi, historycznemu patronowi miasta Lublina, a także dawnej Fary.

Jedną z "pamiątek", które zachowały się po kościele farnym jest dzwon - dzwon sw. Michała przygarnięty przez mury Wieży Trynitarskiej.

 

Misterium Dzwonu św. Michała (29.9.2006)

29 września jest dniem dedykowanym św. Michałowi Archaniołowi, historycznemu patronowi miasta Lublina, a także dawnej Fary.

Jedną z "pamiątek", które zachowały się po kościele farnym jest dzwon - dzwon sw. Michała przygarnięty przez mury Wieży Trynitarskiej.

Misterium Dzwonu św. Michała (29.9.2005)

Uroczyste przeniesienie serca dzwonu z lubelskich podziemii do Wieży Trynitarskiej

Subskrybuje zawartość