działanie internetowe

Henio Żytomirski - strona internetowa o chłopcu

Celem stworzenia strony było zapoznanie szerokiego kręgu odbiorców z historią życia Henia Żytomirskiego. www.Henio.TNN.pl

70 rocznica wojny obronnej 1939 roku - strona internetowa

W 70 rocznicę ostatniej bitwy w wojnie obronnej 1939 na Lubelszczyźnie została zaprezentowana strona internetowa dotycząca wydarzeń w regionie lubelskim.

 

www.1939.TNN.pl

Siła wolnego słowa - Niezależny ruch wydawniczy - strona internetowa

Pokaz strony internetowej podczas konferencji „KUL wobec wyzwań XX wieku: 1918-1989”.
www.silawolnegoslowa.tnn.pl

 

Panas.TNN.pl - strona internetowa

Prezentacja serwisu internetowego poświęconego życiu i twórczości profesora Władysława Panasa.

Grupa "Zamek" - w 50. rocznicę powstania

Sesja zorganizowana pod honorowym patronatem Rektora KUL JP II - ks. porf. Stanisława Wilka.

Uruchomienie strony internetowej dotyczącej grupy "Zamek".

Subskrybuje zawartość