działanie internetowe

Prezentacja wirtualnej makiety Józefowa Biłgorajskiego podczas VI OFIP w Warszawie

17 września 2011 roku podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych w Warszawie Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zaprezentował wirtualną makietę Józefowa Biłgorajskiego.

Zakończenie projektu "Wirtualne miasteczko"

Pokaz makiety przedwojennego Józefowa przygotowanej w ramach projektu „Wirtualne miasteczko” na podstawie przedwojennych map, fotografii i dokumentacji technicznych w oparciu o technologię Google Earth.

Wystawa „Lublin. Pamięć Miejsca”

Wystawa „Lublin. Pamięć Miejsca” znajduje się w siedzibie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. Otwarcie wystawy po modernizacji odbyło się 25 lutego 2011 roku.

Wystawa „Lublin. Pamięć Miejsca” to zmodernizowana i uzupełniona forma wystawy „Portret Miejsca”, która od 1999 roku funkcjonowała we wnętrzach Bramy Grodzkiej. Nowa wystawa, poświęcona wielokulturowemu, przedwojennemu Lublinowi, w sposób szczególny skupia się na tematach związanych z realizowanymi w ośrodku programami: Historia Mówiona oraz Przestrzeń i ikonografia przedwojennego Lublina.
 

projekt „Opowieści o dzielnicach Lublina” (23.11.2010-23.11.2010)

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Kalinowszczyzna w ramach projektu „Opowieści o dzielnicach Lublina” w Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

projekt „Opowieści o dzielnicach Lublina” (17.11.2010-17.11.2010)

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Stare Miasto w ramach projektu „Opowieści o dzielnicach Lublina” w Filii nr 21 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

projekt „Opowieści o dzielnicach Lublina”

„Opowieści o Dzielnicach Lublina” to serwis internetowy prezentujący historię i teraźniejszość dzielnic LublinaBazuje on na zasobach portalu Leksykon. Lublin. Pamięć Miejsca redagowanego przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Dotychczas istniejące treści znajdujące się w Leksykonie oraz w Bibliotece Multimedialnej Teatru NN zostały wzbogacone o materiały multimedialne: mapy, materiały audio, filmy, wspomnienia, przewodniki multimedialne, galerie zdjęć. Oprócz tego w serwisie znajdują się informacje o działaniach edukacyjnych i animatorskich prowadzonych w poszczególnych dzielnicach. Powstaje w ten sposób multimedialny przewodnik o Lublinie. Projekt „Opowieści o dzielnicach Lublina” to także spotkania z mieszkańcami wybranych dzielnic, podczas których oprócz prezentacji portalu internetowego są czytane fragmenty utworów poświęconych Lublinowi oraz stare przewodniki po Lublinie.

wagon2010.lublin.pl

17 lipca 2010 roku, w rocznicę strajku w lubelskiej lokomotywowni, dla upamiętnienia „Lubelskiego Lipca ΄80” i narodzin „Solidarności” wyjechał z Lublina specjalny wagon Pamięci – wagn2010.lublin.pl. Jadąc przez całą Polskę, przez małe i duże miejscowości – śladami polskiego lata ΄80, śladami polskiej Pamięci 14 sierpnia Wagon dojechał do Gdańska, dokładnie w rocznicę rozpoczęcia strajków w Stoczni.

Subskrybuje zawartość