misterium pamięci

Misterium Pamięci "Jedna Ziemia - Dwie Świątynie" (2000)

 

 

Lublin był kiedyś częścią wielokulturowego pogranicza leżącego między Wschodem i Zachodem. Przez setki lat w mieście żyły obok siebie dwie duże społeczności: polska i żydowska. II wojna światowa zniszczyła ten świat.  We 2000 roku w ramach I Kongresu Kultury Chrześcijańskiej Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" zorganizował Misterium Pamięci „Jedna Ziemia – Dwie Świątynie”. W swojej wymowie nawiązywało ono do historii miejsca, w którym znajduje się Brama Grodzka -siedziba Ośrodka oraz do symbolicznej topografii przestrzeni wokół Bramy.

 

Misterium Pamięci „Dzień Pięciu Modlitw” (2000)

Obóz koncentracyjny na Majdanku jest miejscem, które już na zawsze będzie kojarzone ze złem i Apokalipsą. Zginęło tu około 80 tysięcy więźniów, w tym 70 tysięcy Żydów. Mijają lata i wciąż zadajemy sobie pytanie, jak o tym wszystkim pamiętać? Jaką formę uczestnictwa w działaniach na rzecz Pamięci możemy zaproponować młodym osobom, żeby spotkanie z tamtymi dramatycznymi zdarzeniami było dla nich ważnym i głębokim przeżyciem?

 

 

Szukając odpowiedzi na te pytania, Ośrodek „Brama Grodzka –  Teatr NN” zrealizował w roku 2000 na Majdanku jedno ze swoich pierwszych Misteriów Pamięci  – „Dzień Pięciu Modlitw”.

 

Czytanie Czechowicza (15.3.2005)

102. urodziny Józefa Czechowicza. 5. Czytanie "Poematu o Mieście Lublinie"

Czytanie Czechowicza (15.3.2004)

Podczas 101. rocznicy urodzin Józefa Czechowicza oprócz odczytania Poematu o mieście w Lublinie w przestrzeni miasta odbyło się działanie artystyczne "101 świec dla Czechowicza".

Czytanie Czechowicza (15.3.2003)

Podczas 100. rocznicy urodzin Józefa Czechowicza odbyło się 3. Czytanie Czechowicza. Ponadto została wydana płyta "Poemat o mieście Lublinie", na której utwór poety recytują wybitni polscy poeci. W ramach uroczystości odbyło się też działanie artystyczne "Listy do Czechowicza".

Czytanie Czechowicza (15.3.2002)

W 2002 roku z okazji 99. urodzin Poety odbyło się 2. Czytanie "Poematu o mieście Lublinie".

Czytanie Czechowicza (15.3.2001)

W 2001 roku po raz pierwszy w Bramie Grodzkiej odczytny został "Poemat o mieście Lublinie".

Subskrybuje zawartość