Robert Kuwałek

Prezentacja ukraińskiego wydania książki Roberta Kuwałka „Obóz zagłady w Bełżcu”

Termin: 19 października 2018 r., godz 18.00
Miejsce: Sala Czarna, Brama Grodzka, ul. Grodzka 21
Wstęp wolny

 

Robert Kuwałek - In Memoriam

6 czerwca 2015 minął rok od śmierci Roberta Kuwałka - lubelskiego historyka, autora i współautora wielu prac naukowych i popularyzatorskich poświęconych społeczności żydowskiej w Lublinie oraz zagładzie Żydów na terenie Lubelszczyzny. 
 
Pragnąc upamiętnić osobę Roberta Kuwałka, Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” serdecznie  zaprasza na spotkanie wspomnieniowe wszystkich, którzy zetknęli się z Jego pasją, otwartością i wrażliwością.
 
/ 16.06.2015, godz. 17:00
/ Miejsce: Sala Czarna Ośrodka "Brama Grodzka -Teatr NN, ul. Grodzka 21

 

Robert Kuwałek (1966 - 2014) In Memoriam

Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN” serdecznie zaprasza na spotkanie poświęcone pamięci Roberta Kuwałka, które odbędzie się we wtorek 1 lipca 2014 r. o godz. 18.00 w siedzibie Ośrodka, ul. Grodzka 21.

Tego samego dnia o godz. 17.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej (kolumbarium, wejście od ul. Białej) odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa poświęcona Robertowi Kuwałkowi.

-------------------------------------------

The “Grodzka Gate - NN Theatre” Centre cordially invites for a reunion dedicated to the memory of  Robert Kuwałek, which will take place on Tuesday July 1st 2014 at 6.00 pm in the seat of the Centre, 21 Grodzka Street.

On this day at 5 pm on the cemetery in Lipowa St. (columbarium, entrance from Biała St.) a commemorative plaque dedicated to Robert Kuwałek will be unveiled.

 

Lubelski Plac Śmierci. Warsztaty tematyczne

Warsztaty tematyczne towarzyszące konkursowi na upamiętnienie Lubelskiego Placu Śmierci odbyły się 12 sierpnia w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Subskrybuje zawartość