projekt

Projekt "Lublin. 43 tysiące"

25 lat temu grupa zapaleńców weszła do opuszczonej ruiny jaką wtedy była Brama Grodzka. Dokładnie 11 maja 1990 roku o godzinie 17.00 odbyła się tu pierwsza premiera Teatru NN - „Wędrówki niebieskie”. W tym czasie Brama Grodzka i sąsiadujące z nią kamienice zostały w pełni odbudowane, a Teatr zamienił się w Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Powstało tu ważne  miejsce pamięci i żywy ośrodek kultury. 

Projekt "Ostatni świadkowie"

projekt nagrań wspomnień z okresu dwudziestolecia międzywojennego i II wojny światowej

Projekt STADSLAB (20.11.2008)

W czwartek 20 listopada 2008 roku w Warsztatach Kultury odbyło się podsumowanie Europejskich Warsztatów Urbanistycznych, podczas których zaprezentowano projekty zagospodarowania przestrzennego wschodniej części Lublina.

Organizatorzy spotkania:
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” – Forum Kultury Przestrzeni
Warsztaty Kultury

Uczestnicy spotkania:
Juliette van der Meijden (koordynator projektu)
prof. Didier Rebois
Alda Alagic, Holandia
Miljana Marinković, Serbia
Jelena Stanišić, Serbia
Jadwiga Wojciechowska, Polska
Helena Pavlova, Bułgaria
Tomasz Szot, Polska
Cora Alfonso, Holandia
Juliano Cordano, Brazylia
Ewa Kipta, Polska

Moderator spotkania: Marcin Skrzypek

Projekt STADSLAB (13.12.2007)

W czwartek 13 grudnia 2007 roku odbyło się podsumowanie pierwszej części projektu STADSLAB. Po konferencji prasowej w Ratuszu uczestnicy przeszli do Trybunału Koronnego, gdzie miała miejsce oficjalna prezentacja projektu z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin i przedstawicieli Tilburga. O godzinie 17. w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” odbyła się otwarta prezentacja w ramach Forum Kultury Przestrzeni.
 

Polecamy: Żonkile - rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim (19.04.2015)

 
 
Uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski mogą już zgłaszać się do akcji ŻONKILE 2015!
 
 
Już po raz trzeci, w rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim, Muzeum POLIN organizuje akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”. Uczniowie mogą zgłaszać się do niej indywidualnie lub grupowo. Nauczyciele otrzymają scenariusz lekcji historii „Dymy nad gettem” – Polacy wobec walki Żydów w getcie warszawskim.

Rekrutacja na szkolenie dla przewodników turystycznych "Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej"

 

SHTETL ROUTES

Objazdowe szkolenia dla przewodników turystycznych
dotyczące dziedzictwa kultury żydowskiej w małych miastach

na terenie województwa lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego

REKRUTACJA DO: 28.02.2015

 

Projekt edycji "Prac zebranych" Władysława Panasa

Wspólne przedsięwzięcie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie i krakowskiego wydawnictwa „Pasaże”.

Jedna Brama - Dwa Święta / One Gate - Two Holidays (6.11.2014-19.12.2014)

Tegoroczna edycja projektu koncentruje się na zaangażowaniu uczniów z Lublina i z Izraela w przygotowanie materiałów dotyczących celebrowanego przez nich święta: Polacy przygotują materiały na temat Bożego Narodzenia, Izraelczycy - Chanuki. Uczniowie z Polski i Izraela będą przekazywać wiedzę sobie nawzajem a tym samym uczyć się współpracy z przedstawicielami innej kultury i religii, budować postawę otwartości i dowiadywać się więcej na temat własnej tożsamości. Efekty ich pracy zostaną zaprezentowane w internecie oraz w postaci książeczki artystycznej. Przy projekcie pomagają wolontariusze EVS z Izraela i Ukrainy.
 

www.2holidays.nntheatre.pl
 

This edition of the project is based on involving pupils from Lublin and Israel in preparation of materials regarding a holiday that is celebrated by them: Polish pupils will prepare materials about Christmas and Israelis – about Channukah. Pupils from Poland and Israel will convey knowledge to each other and thus learn how to cooperate with representatives of different culture and religion, build an attitude of openness and getting to know their own identity better. Results of their common work will be presented in the Internet and as an art book. The project is realized with the support of EVS volunteers from Israel and Ukraine.

Subskrybuje zawartość