projekt

Odbudowa siedziby Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" (1992-1997, 2002, 2005, 2009)

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” użytkuje Bramę Grodzką i dwa budynki do niej przylegające: kamienice Grodzka 21 i 36. 

Projekt STADSLAB

Projekt STADSLAB to międzynarodowy projekt edukacyjno-badawczy dotyczący średnich miast nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. To właśnie w nich dokonują się obecnie najbardziej dynamiczne zmiany decydujące o jakości i żywotności rozwoju gospodarczego tych krajów.

 

Subskrybuje zawartość