projekt

POLECAMY! Cienie i urojenie. Wielokulturowy, wieloetniczny i wielonarodowy obraz Janowa Lubelskiego

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN":
Cienie  i  urojenie. Wielokulturowy, wieloetniczny i wielonarodowy obraz Janowa Lubelskiego - projekt werbalno-wizualny o historii i roli dziejowej mniejszości etnicznych, narodowych, narodowościowych i kulturowych Janowa Lubelskiego i okolicznych wsi.

Projekt "Sztuka Pamięci. Kiełsznia. Działania edukacyjno-artystyczne"

"Sztuka Pamięci: Kiełsznia. Działania edukacyjno-artystyczne” to cykl interdyscyplinarnych działań edukacyjno - artystycznych skoncentrowanych wokół sylwetki lubelskiego fotografa z okazji 100 rocznicy jego urodzin.

„Sztuka Pamięci: Kiełsznia” - 100. rocznica urodzin Stefana Kiełszni (1911–1987)

    „Sztuka Pamięci: Kiełsznia” to cykl interdyscyplinarnych działań edukacyjno-artystycznych skoncentrowanych wokół sylwetki lubelskiego fotografa Stefana Kiełszni, z okazji 100. rocznicy jego urodzin.
    Projekt ma na celu rozwijanie aktywności twórczej i kreatywności młodzieży w interakcji z przestrzenią miejską oraz zachęcenie jej do szukania inspiracji do działań twórczych w swoim otoczeniu, m.in. poprzez pokazanie, do jak znakomitych rezultatów artystycznych doszedł Stefan Kiełsznia fotografując ulice swojego miasta i jak bardzo inspirująca jest jego twórczość dla artystów współczesnych. W ramach projektu odbyły się warsztaty fotograficzne, typograficzne i plastyczne dla młodzieży szkół lubelskich oraz spotkania z ekspertami i zaproszonymi gośćmi (maj–czerwiec 2011). Kulminacją projektu były działania artystyczne w przestrzeni miejskiej oraz wystawa niemieckiej artystki Ulrike Grossarth „Stoffe aus Lublin/Bławatne z Lublina. running/Lubartowska” w 100. rocznicę urodzin Stefana Kiełszni. Więcej informacji na stronie: www.kielsznia.teatrnn.pl.

Lublin - wszystkie kolory tęczy

Projekt "Lublin - wszystkie kolory tęczy" miał na celu integrację dzieci pełno i niepełnosprawnych. Podczs pięciu warsztatów w siedmiu placówkach odbywały się warsztaty animacyjno-edukacyjne podczas, których dzieci wykonywały prace dotyczące podstawowych pojęć: dom, rodzina, miasto.

Festiwal "Śladami Singera" 2011

Lublin i Lubelszczyzna były ulubionymi miejscami akcji opowiadań laureata literackiej Nagrody Nobla – Izaaka Baszewisa Singera. To wyjątkowy pisarz, który swoją twórczością rozsławił nasz region. Dzięki jego opowiadaniom znane są w całym świecie nazwy takich miast jak Tyszowce, Szczebrzeszyn, Józefów, Biłgoraj, czy Lublin. Jak w rzeczywistości wyglądał opisywany przez pisarza świat? Jak wygląda dzisiaj i co o nim wiedzą współcześni mieszkańcy? Te pytania skłoniły nas do wyruszenia w wyjątkową podróż – śladami Singera. Wspólnie z lokalnymi organizacjami: szkołami, domami kultury, bibliotekami, stowarzyszeniami stworzyliśmy artystyczno-edukacyjny projekt, którego elementami są warsztaty oraz wydarzenia artystyczne. Szczególną rolę w tym projekcie odgrywali międzynarodowi wolontariusze z Izraela, Ukrainy, Niemiec, Serbii, Hiszpanii, Francji i Polski. To oni wraz z młodzieżą i lokalną społecznością prowadzili kulturalne działania i animowali przestrzeń, tworząc unikalny program czerpiący z tradycji, kultury i historii – program Festiwalu „Śladami Singera”.

Informacje o projekcie na stronie: www.sladamisingera.teatrnn.pl
 

Projekt „W poszukiwaniu Lubliniaków – Francja”

W okresie od 27 marca do 17 kwietnia 2011 roku pracownicy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Tomasz Czajkowski i Agnieszka Zachariewicz, realizowali projekt „W poszukiwaniu Lubliniaków – Francja”.Celem projektu było dotarcie do żyjących obecnie we Francji żydowskich emigrantów wywodzących się z Lublina i Lubelszczyzny i ich rodzin, nagranie ich wspomnień, a także pozyskanie archiwalnych fotografii, dokumentów z ich zbiorów.

O Czechowiczu (inter)aktywnie. Miasto – historia – poezja.

Multimedialna opowieść wykorzystująca nowe media, dawną ikonografię oraz materiały audio i video. To rodzaj narracji historycznej, której punktem wyjścia jest twórczość i sylwetka Józefa Czechowicza. Spotkania mają charakter otwarty, odbywają się w kwietniu i maju w filiach MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Call for young artists and educators from Poland, Israel, Germany and Ukraine - Festival: Following I.B. Singer`s traces

International Festival: Following I.B. Singer`s traces is looking for young artists and
educators in the field of culture who will take part in a movable festival in Lublin region
(Poland). That will be an artistic and educational event for children, youth and older people
in four towns which were mentioned in Isaac Bashevis Singer books. Jugglers, actors,
performers, musicians will embark on a journey following traces of the old pre-war past.
International group of volunteers from Poland, Germany, Ukraine and Israel will stimulate
and revive the local population to their own cultural and educational development.
Volunteers in cooperation with the locals will work for three days in each town doing
various artistic workshops and on the last day, all together will have to prepare a little town
festival. 

Subskrybuje zawartość