Dom Słów

Inny Lublin (6.2014-7.2014)

MASKI

Projekt "Maski" skierowany był do osadzonych z Aresztu Śledczego w Lublinie. W ramach działnia powstała wystawa i publikacja, będące efektem warsztatów, podczas których uczestniczki poznały antropologiczne znaczenie maski, wykreowały postaci, a także podjęły refleksję na temat relacji autorka-stworzona postać.

Pokój emocji: niepewność - wernisaż i warsztaty

W Domu Słów ruszył "Pokój emocji", którego pierwszym tematem była NIEPEWNOŚĆ.

Inny Lublin (5.2014-6.2014)

KOLORY OCZU

Projekt "Inny Lublin - Kolory oczu" skierowany był do osób niewidomych i niedowidzących z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej w Lublinie. Uczestnicy projektu opowiedzieli nam o swoim świecie, o tym jak go widzą, mimo że nie patrzą lub nie mają oczu.

 

Inny Lublin

Obok „normalnego” Lublina pełnego młodości, zabawy i optymizmu jest też Lublin ludzi, którzy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji, wielokrotnie bez żadnej nadziei na przyszłość.

Inny Lublin (4.2014-5.2014)

PORTRETY

Projekt "Inny Lublin - Portrety" skierowany był do uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, działającego w ramach Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym "Miseriocordia". W ramach działania powstała wystawa i publikacja, będące efektem interdyscyplinarnych warsztatów z osobami doświadczającymi zaburzeń psychicznych.

Spod miasta / From under the city

27.07 w Domu Słów odbył się wernisaż archiwum "Spod miasta".

Tajemnice Żmigrodu (spacer)

9 lipca odbył się kolejny spacer "Tajemnice Żmigrodu".

Otwarcie instalacji audiowizualnej "Skąd się biorą słowa?"

W dniu 29 czerwca w Domu Słów odbył się wernisaż instalacji audiowizualnej pt. "Skąd się biorą słowa?".

Godziny otwarcia Domu Słów w okresie letnim

W okresie letnim jesteśmy otwarci także w soboty. Przypominamy i zapraszamy!

Subskrybuje zawartość