spotkanie autorskie

Spotkanie z redakcją czasopisma "Arché "

Spotkanie z redakcją czasopisma z okazji wydania pierwszego po 10-letniej przerwie numeru.

Spotkanie z Bellą Szwarcman-Czarnotą

Spotkanie z Bellą Szwarcman-Czarnotą oraz pokaz instalacji artystycznej poświęconej Jakovovi Glatsztejnowi w 40. rocznicę śmierci.

Spotkanie poetyckie Edy Ostrowskiej

Spotkanie poetckie Edy Ostrowskiej i prezentacja tomiku "Dojrzałość piersi i pieśni"

Wizyta Julii Hartwig w Lublinie (6–8.10.2011)

Z okazji obchodów 90. urodzin Julii Hartwig, a także 90-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej do Lublina przybyła Julia Hartwig – pisarka, eseistka, tłumaczka, Honorowa Obywatelka Miasta Lublina. Z tej okazji Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” we współpracy z III LO przygotował szereg wydarzeń.

Urodziny Julii Hartwig

Urodziny Julii Hartwig

W roku 2011 Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zorganizował szereg działań z okazji 90. rocznicy urodzin Julii Hartwig, które kontynuowane są w 2016 roku przy okazji 95. roczniny urodzin poetki.

Subskrybuje zawartość