spotkanie autorskie

Spotkanie z Aleksem Dancygiem - Spotkania polsko-żydowskie.

W dniu 2 kwietnia 2014 Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN”
zorganizował spotkanie z Aleksem Dancygiem połączone z promocją portalu internetowego "Brama. Spotkania polsko-żydowskie."
 

Stefan Darda - spotkanie autorskie

   Spotkanie z poetą Stefanem Dardą w Lubelskiej Trasie podziemnej.

Promocja książki „Człowiek o twardym karku” i spotkanie autorskie z Dariuszem Rosiakiem

Promocja książki „Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela”

 

Spotkanie autorskie z Andrzejem Niewiadomskim

 

Spotkanie autorskie z Andrzejem Niewiadomskim i prezentacja książki "Mapa. Prolegomena".
 
Subskrybuje zawartość