spotkanie autorskie

Festiwal Miasto Poezji (19.5.2014-23.5.2014)

 

Kolejna edycja festiwalu literackiego organizowanego od 2008 roku przez Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN" w Lublinie. „Miasto Poezji” to cykl wydarzeń kulturalnych o zróżnicowanym charakterze – od artystycznych, poprzez popularyzatorskie, po naukowe. Hasłem przedsięwzięcia jest formuła: „Miasto poezji – poezja miasta”.

Spotkanie z Aleksem Dancygiem - Spotkania polsko-żydowskie.

W dniu 2 kwietnia 2014 Ośrodek “Brama Grodzka - Teatr NN”
zorganizował spotkanie z Aleksem Dancygiem połączone z promocją portalu internetowego "Brama. Spotkania polsko-żydowskie."
 

Stefan Darda - spotkanie autorskie

   Spotkanie z poetą Stefanem Dardą w Lubelskiej Trasie podziemnej.

Promocja książki „Człowiek o twardym karku” i spotkanie autorskie z Dariuszem Rosiakiem

Promocja książki „Człowiek o twardym karku. Historia księdza Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela”

 

Subskrybuje zawartość