Elżbieta Dymna

„Paskuda mojego miasta” – panel dyskusyjny

Panel był częścią II Dni Fotografii im. Edwarda Hartwiga w Lublinie, które odbyły się w dniach 13–17 maja 2008 roku w ACK UMCS „Chatka Żaka” organizowanych przez Koło Fotograficzne UMCS – Grupę Fotografów Lubelskich.

Współorganizatorzy panelu: Forum Rozwoju Lublina i Forum Kultury Przestrzeni Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Subskrybuje zawartość