Teksty kultury i animacja sieci

Konferencja prasowa dotycząca nowego kierunku studiów - Teksty kultury i animacja sieci

Konferencja prasowa na temat nowego kierunku studiów, które od najbliższego roku akademickiego prowadzone będą przez Instytut Filologii Polskiej KUL, we współpracy z Ośrodkiem "Brama Grodzka - Teatr NN".

Subskrybuje zawartość