siła wolnego słowa

Sezon Lublin w Domu Słów: bezpłatne zwiedzanie Izby Drukarstwa

W dniach 28.04-06.05 można było nieodpłatnie zwiedzać Izbę Drukarstwa w ramach Sezonu Lublin.

39 numer "Scriptores" - "Spotkania"

Ukazał się kolejny numer „Scriptores” poświęcony środowisku Spotkań.

Otwarcie wystawy "Siła Wolnego Słowa 1976-1989"

Otwarcie ekspozycji w Izbie Drukarstwa  pod tytułem "Siła Wolnego Słowa 1976-1989. >>Spotkania<< i niezależny ruch wydawniczy w Lublinie"

Siła wolnego słowa - Niezależny ruch wydawniczy - strona internetowa

Pokaz strony internetowej podczas konferencji „KUL wobec wyzwań XX wieku: 1918-1989”.
www.silawolnegoslowa.tnn.pl

 

Subskrybuje zawartość