Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

PARDES FESTIVAL 2020

PARDES FESTIVAL 2020

Tegoroczny Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską w Kazimierzu Dolnym i Janowcu odbywa się w nowym wrześniowym terminie, ale jak zwykle w klimacie nadwiślańskiego późnego lata.

Czytaj więcej

Pardes Festival - Spotkania z Kulturą Żydowską Kazimierz Dolny

Pardes Festival jako jedyne cykliczne wydarzenie kulturalne w Kazimierzu Dolnym przybliża wielokulturową historię Lublina i całego regionu. Podczas festiwalu odbędzie się spotkanie z Joanną Zętar z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” - "Obrazy z przeszłości: kościoły, synagogi, cerkwie i zbory na mapie przedwojennego Lublina"  w Domu Architekta SARP, 23 sierpnia o godzinie 14:30.

Czytaj więcej

Polecamy: Kazimierz Dolny. Festiwal Kolonii Artystycznych (11-14.09.2014)

W Kazimierzu Dolnym Festiwali nie brakuje, ale Festiwal Kolonii Artystycznym jest pośród nich wydarzeniem nowym, także przez odniesienie do tożsamości miasta. Także sposobu widzenia, odczuwania a i rozumienia Kazimierza, w jego właściwym, a nie zubożonym, poddanym stereotypom kształcie. Nie jest to możliwe bez rozwinięcia znaczeń i sensów zawartych w pojęciu kolonia artystyczna, bez tego Kazimierz pozostanie ładną, ale tylko dekoracją.

Czytaj więcej