Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Promocja 41 numeru Scriptores "Miłosz w Lublinie"

Promocja najnowszego numeru „Scriptores. Miłosz w Lublinie” oraz wykład Jarosława Cymermana i multimedialną prezentację materiałów zebranych w ramach projektu Miłosz w Lublinie.
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz Instytut Filologii KUL
zorganizowały promocję najnowszego numeru „Scriptores. Miłosz w Lublinie”
oraz wykład Jarosława Cymermana i multimedialną prezentację materiałów zebranych w ramach projektu Miłosz w Lublinie (w tym nieznane fotografie z prywatnych zbiorów).


19 grudnia (poniedziałek) 2011
godz. 17.00
ul. Grodzka 21 (sala czarna)

Podczas promocji wykład  "Król Litewski i Brat Straszny, czyli o tym, jak dwaj poeci najechali Warszawę, planowali "Zmowę" i wyskakiwali do sąsiednich delikatesów. Józef Czechowicz - Czesław Miłosz. Spotkania" wygłosił Jarosław Cymerman.

Na pierwszych gości czekały niespodzianki!


Projekt powstał z okazji uczczenia stulecia urodzin poety oraz trzydziestej rocznicy nadania Miłoszowi honorowego doktoratu przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Punktem odniesienia dla projektu są wizyty Czesława Miłosza w Lublinie, zarówno pierwsze – w 1938 oraz 1939 r. – które miały związek z Józefem Czechowiczem, jak i kolejne – w 1981 i 1999 r. – które odbyły się z inicjatywy środowiska akademickiego KUL.


Więcej na stronie projektu:
www.milosz.teatrnn.pl


Projekt powstał dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zdjęcia

Wideo

Kategorie

Słowa kluczowe