Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt “Web documentation and online campaign: Polish-Jewish-German dialogue”

Projekt “Web documentation and online campaign: Polish-Jewish-German dialogue”

Wiele osób zainteresowanych dialogiem polsko-żydowsko-niemieckim potrzebuje narzędzi do zapoznania się z debatą o wzajemnych stosunkach. Ludzie wciąż zadają podstawowe i ważne pytania, które albo pozostają bez odpowiedzi albo udzielane odpowiedzi są uproszczone lub stereotypowe.

Realizowany przez “Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN” projekt “Web documentation and online campaign: Polish-Jewish-German dialogue” ma na celu dostarczyć nowych narzędzi w formatach cyfrowych do edukacji historyczno-obywatelskiej, ukazując i wzbogacając debatę o wzajemnych relacjach oraz przyczyniając się do spojrzenia na kulturę pamięci z perspektywy transnarodowej.

 

W ramach projektu zostaną przygotowane: multimedialny dokument internetowy (Web Documentary), wywiady wideo z osobami pracującymi w przestrzeni dialogu, objaśniający film animowany (animated explainer video), scenariusze warsztatów oraz strona internetowa prezentująca wszystkie materiały cyfrowe, które powstaną w trakcie projektu.

Bardzo ważną częścią przedsięwzięcia będzie kampania w mediach społecznościowych.

Projekt “Web documentation and online campaign: Polish-Jewish-German dialogue” jest realizowany przy finansowym wsparciu Fundacji “Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ).

 

[ANG]

The project “Web documentation and online campaign: Polish-Jewish-German dialogue”, 01.10.2020 – 01.10.2021

Many people interested in Polish-Jewish-German dialogue need tools to familiarize themselves with the debate on mutual relations. People still ask fundamental and important questions that cannot be answered or they find simple or stereotypical answers.

The project “Web documentation and online campaign: Polish-Jewish-German dialogue” implemented by Grodzka Gate - Theatre NN Centre provides new tools in digital formats for historical-civic education demonstrating and enriching the debate on mutual relations. It will be helpful when looking at the culture of memory from a transnational perspective.

We will create: A Web Documentary and video-interviews with stories of people working on dialogue, animated explainer video, workshops scenarios and a website presenting all digital materials created during the project.

Very important part of the project will be a social media campaign.

 

The project “Web documentation and online campaign: Polish-Jewish-German dialogue” is supported by The Foundation “Remembrance, Responsibility and Future”.

Kategorie

Słowa kluczowe