Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej”

Piesi potrzebują 10 razy mniej miejsca niż ta sama ilość osób poruszająca się samochodami. Tymczasem w Lublinie mamy prawie 700 aut na tysiąc mieszkańców i liczba ta rośnie. Dlatego po Lublinie chodzi się coraz gorzej. Czy następne pokolenie będzie szukać przyjaznych miejsc do chodzenia w innych miastach lub na wsi? Właśnie żeby temu zapobiec napisaliśmy projekt „Miasto dla Ludzi”. Na Zachodzie udaje się odwrócić tendencje niekorzystne dla pieszych. W Berlinie i Paryżu jest o połowę mniej aut w stosunku do liczby mieszkańców niż u nas. Lublin to miasto na ludzką skalę. Ze swoją zielenią, zabytkami czy wąwozami możemy dorównać w jakości życia miastom, które podziwiamy, jeśli dziś wspólnie zadbamy o wygodę i bezpieczeństwo pieszych.
 
 
Dlaczego zajmujemy się pieszymi?
Wszyscy bywamy pieszymi, ale często czujemy się mniej zadbani od kierowców i rowerzystów. Osoby poruszające się pieszo najmocniej odczuwają jakość przestrzeni, a wysoka jakość poruszania się piechotą definiuje dobre miasto – Miasto dla Ludzi.
 
Nasz cel
Wspólnie z mieszkańcami i przedstawicielami władz wypracujemy zbiór zasad, które pomogą w projektowaniu Lublina lepszego dla osób chodzących jego ulicami.
 
Jak to zrobimy?
Zapraszamy do udziału w spotkaniach, dyskusjach, warsztatach, wystawach i happeningach, które będą się odbywać przez cały 2015 rok. Naszą pracę podzieliliśmy na cztery obszary tematyczne:
 
1. Płynność ruchu
2. Specjalne potrzeby
3. Spędzanie czasu
4. Atrakcyjne i gościnne otoczenie
 
 
Co chcemy wypracować?
• standardy infrastruktury pieszej
• atlas sytuacji pieszych dla zrozumienia ich potrzeb
• materiały promujące poruszanie się po mieście pieszo i spędzanie czasu w przestrzeni miasta
 
 
Od czego zaczynamy?
• badania i obserwacje przestrzeni
• gromadzenie i publikacja wiedzy
• zaproszenie sojuszników i budowa koalicji społecznej
• zaproszenie przedstawicieli władzy do współpracy
 
 
Projekt „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej” realizowany jest przez Fundację "tu obok" w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Funduszy EOG). Partnerami projektu są: Urząd Miasta Lublin, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN. Honorowy patronat nad projektem objął Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk.
 
Koordynator z ramienia Ośrodka "Brama Grodzka Teatr NN": Marcin Skrzypek w ramach programu Forum Kultury Przestrzeni.
 
Czas trwania projektu: wrzesień 2014 - luty 2016.