Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Projekt edycji "Prac zebranych" Władysława Panasa

Wspólne przedsięwzięcie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie i krakowskiego wydawnictwa „Pasaże”.

 

PROJEKT EDYCJI PRAC ZEBRANYCH WŁADYSŁAWA PANASA

 

 

1.
Publikacja Prac zebranych Władysława Panasa jest wspólnym przedsięwzięciem Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie i krakowskiego wydawnictwa „Pasaże”.

 

2.
Prace zebrane ukazywać się będą – od roku 2016 – pod redakcją naukową Pawła Próchniaka i obejmą wszystkie opublikowane dotąd teksty Władysława Panasa oraz – o ile okaże się to możliwe – prace pozostające w rękopisach.

 

3.
Przedsięwzięcie polega na opracowania i równoległej publikacji dwóch edycja tekstów: cyfrowej (dostępnej w sieci) i tradycyjnej (w postaci książek).

 

4.
Książki autorskie Władysława Panasa ukażą się w Pracach zebranych jako osobne woluminy. Artykuły rozproszone złożą się na dwa tomy. Pierwszy z nich obejmował będzie szkice lubelskie (uzupełnione – w miarę możliwości – o teksty pozostające w rękopisach). Drugi – inne prace rozproszone (oraz – ewentualnie – pozostałe teksty rękopiśmienne).

 

5.
Wydanie Prac zebranych przygotowane zostanie według zasad „editio maior” (pierwodruk – lub ostateczna wersja rękopisu – jako podstawa tekstowa edycji; zabiegi redakcyjne ograniczone do poprawienia błędów literowych oraz usterek redakcyjnych; noty edytorskie zawierające podstawowy aparat krytyczny).

 

 

prof. zw. dr hab. Paweł Próchniak
Katedra Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej
Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie