Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Podsumowanie projektu "Ocalić od zapomnienia – Krystyna Modrzewska"

  

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

zaprasza serdecznie na
podsumowanie projektu 
"Ocalić od zapomnienia – Krystyna Modrzewska". 
 
W piątek 14 grudnia 2012 roku o godz. 12.45 
odbędzie się w Bramie Grodzkiej prezentacja zrealizowanej w ramach projektu strony internetowej www.modrzewska.teatrnn.pl oraz promocja publikacji stanowiącej efekt warsztatów literacko-komiksowych, w których wzięła udział młodzież z lubelskich liceów.
Otwarta zostanie również – w Galerii NN –  unikatowa wystawa fotografii i pamiątek ze szwedzkiego archiwum Krystyny Modrzewskiej. Wystawa czynna będzie do 11 stycznia.
 
Uwaga! Dla grup szkolnych istnieje również możliwość odwiedzenia nas 14 grudnia 2012 roku
o innej porze (przed prezentacją - od godz. 9.00 lub po niej - po godz. 14) 
i umówienie się na zwiedzenie wystawy w Galerii NN połączone z prezentacją komiksu.
Czekamy na zgłoszenia! 
 
Kontakt: Agnieszka Zachariewicz, [email protected]
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN", ul. Grodzka 21, 20-112 Lublin
tel. (081) 532 58 67 
www.teatrnn.pl
 
 
Projekt „Ocalić od zapomnienia – Krystyna Modrzewska” to pionierska próba ocalenia pamięci o polskiej uczonej i pisarce związanej z Lublinem. W dziejach życia Krystyny Modrzewskiej (1919–2008) odbija się historia XX-wiecznej Polski: przedwojenny problem asymilacji Żydów, tragiczne żydowskie losy podczas okupacji, działalność w konspiracji – AK, odbudowywanie życia naukowego po wojnie, wydarzenia marca 1968, przymusowa emigracja do Szwecji w 1970 roku. Projekt ma na celu nie tylko udokumentowanie życia i twórczości Krystyny Modrzewskiej  i ocalenie przed rozproszeniem jej archiwum, ale też zainteresowanie jej twórczością młodych ludzi. W listopadzie i grudniu przeprowadzony został cykl warsztatów artystyczno-edukacyjnych dla uczniów lubelskich liceów. Wszystkie materiały zebrane podczas realizacji projektu zostaną zaprezentowane w formie multimedialnego hasła biograficznego w ramach prowadzonego przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” portalu „Leksykon Lublin”. Na poświęconej bohaterce projektu stronie internetowej zaprezentujemy również efekty warsztatów oraz ich dokumentację.
 
Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm jutra". Koordynatorkami projektu są: Wioletta Wejman i Agnieszka Zachariewicz.
 
 
***
Krystyna Modrzewska (1919–2008)
urodziła się w Warszawie, ale od 1929 roku mieszkała w Lublinie. Jej ojcem był znany lubelski lekarz Henryk Mandelbaum. Po wojnie przez wiele lat żyła i pracowała w Lublinie, w środowisku akademickim. Zmuszona do wyjazdu z kraju w 1970 roku stwierdziła: "To nie ja opuszczam ojczyznę, to ojczyzna mnie opuściła". Sentyment do rodzinnego kraju oraz szczere zaangażowanie w jego sprawy obecne są we wszystkich jej autobiograficznych książkach. Najbardziej znana z nich, "Trzy razy Lublin", stanowi przejmujące świadectwo jej skomplikowanej biografii. To także przenikliwe, nie pozbawione subiektywizmu, ale też dostarczające wielu cennych informacji spojrzenie na miasto, z którym biografia autorki tak mocno się splotła.