Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin. Pamięć Zagłady

 

Z inicjatywy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” i dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstał projekt szlaku upamiętniającego granice getta i drogę na Umschlagplatz w Lublinie – miejsce, skąd wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu około 28 tys. lubelskich Żydów. W ramach projektu planowane jest także powstanie internetowego serwisu “Lublin. Pamięć Zagłady” oraz programu edukacyjnego. 

 

 STRONA PROJEKTU: pamiec.teatrnn.pl  

 

Projektowany szlak pamięci przyczyni się do wzrostu świadomości na temat historycznego znaczenia miejsc związanych z Zagładą w Lublinie oraz lepszego rozumienia lokalnego dziedzictwa. Jest to szczególnie istotne w kontekście zbliżającej się 700. rocznicy nadania prawa miejskiego dla Lublina (2017 r.), z okazji której planowana jest m.in. realizacja wydarzeń naukowych i artystycznych podkreślających wkład społeczności żydowskiej w rozwój miasta na przestrzeni wieków. Będzie to też możliwość upamiętnienia tragicznego losu społeczności żydowskiej, która przez wieki współtworzyła tożsamość naszego miasta.
 
Tomasz Pietrasiewicz o znaczeniu symbolicznym projektu:
 
„Utworzenie getta było fundamentalnym wykluczeniem społeczności żydowskiej z życia miasta i jego historii, którą współtworzyła przez kilkaset lat. Znakiem stygmatyzacji Żydów był żółty kolor Gwiazdy Dawida, którą musieli nosić na ubraniu. Utworzenie getta było pierwszym krokiem do Zagłady tej społeczności. Dlatego też zaznaczenie tej granicy, przy użyciu żółtego koloru, jest tak ważne. 
 
Wzdłuż trasy przemarszu Żydów na rampę; spod synagogi Maharszala na Umschlagplatz, na betonowych płytach zostanie umieszczonych 21 liter alfabetu hebrajskiego. Tak, jakby ktoś rozrzucił je w przestrzeni miasta. Symbolizuje to zniszczenie fundamentu kultury żydowskiej – słowa drukowanego, a także koniec życia tej społeczności w tym miejscu. 
 
Ponieważ Żydzi stanowili naród księgi i społeczność, w której codziennym życiu książka i słowo drukowane odgrywały olbrzymią rolę, wybrano czcionkę pochodzącą z Księgi Zohar, wydrukowanej w drukarni obok synagogi Maharszala”. 
 
 
W ramach szlaku pamięci planowane jest oznakowanie w przestrzeni miejskiej następujących miejsc:
  • granice getta na Podzamczu,
  • droga z getta na Podzamczu na Umchlagplatz,
  • Umschlagplatz,
  • teren dzielnicy żydowskiej na Podzamczu i na Wieniawie,
  • miejsce egzekucji dzieci żydowskich i ich opiekunek z ochronki,
  • teren getta na Majdanie Tatarskim.
 
 
 
Projekt jednej z płyt wyznaczających granice getta na Podzamczu
 
Projekt jednej z płyt Szlaku Pamięci
wyznaczającego drogę z getta na Podzamczu na Umchlagplatz
 
 
Projekt „Lublin. Pamięć Zagłady” jest finansowany ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
PATRONAT HONOROWY:
 
PATRONI MEDIALNI:
 

 

 

MEDIA O WYDARZENIU

 

„Lublin. Pamięć Zagłady”. Oznaczą granice getta, powstanie instalacja     

http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/lublin-pamiec-zaglady-oznacza-granice-getta-powstanie-instalacja,n,1000191308.html

 

Lublin. Pamięć Zagłady - prezentacja projektu
http://www.wherevent.com/detail/Brama-Grodzka-Grodzka-Lublin-Pamiec-Zaglady-prezentacja-projektu

 

Klimat nieistniejącego miasta. Mural pierwszym elementem szlaku pamięci
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,21120697,klimat-nieistniejacego-miasta-mural-pierwszym-elementem-szlaku.html

 

Odsłonięto mural nad rzeką Czechówką. "Przypomina nam Lublin, którego niestety już nie ma"
http://lublin.onet.pl/odslonieto-mural-nad-rzeka-czechowka-przypomina-nam-lublin-ktorego-niestety-juz-nie/zdyvvf5

 

Lublin: powstał mural upamiętniający żydowskich mieszkańców miasta
http://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/lublin-powstal-mural-upamietniajacy-zydowskich-mieszkancow-miasta

 

Upamiętnienie „Lublin. Pamięć Zagłady” to nasz obowiązek
 
Lublin - Pamięć Zagłady
 
Wreszcie stanie pomnik na placu Śmierci, ale według nowej koncepcji
 
Lubelski szlak śmierci. Powstał projekt szlaku upamiętniającego drogę na lubelski Umschlagplatz
 
Powstaje szlak Lublin. Pamięć Zagłady
 
„Lublin. Pamięć Zagłady” – powstaje szlak upamiętniający granice getta i Umschlagplatz
 
PAMIĘĆ O ZAGŁADZIE. POWSTAJE SZLAK HISTORYCZNY
 
Upamiętnienie Szlaku Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”
 
Lublin. Pamięć Zagłady - prezentacja projektu

 

„LUBLIN. PAMIĘĆ ZAGŁADY”. 21 HEBRAJSKICH LITER OZNACZY MIEJSCA MARTYROLOGII
 
„Lublin. Pamięć Zagłady”. Oznaczą granice getta, powstanie instalacja