Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Lublin. Pamięć Zagłady (29.12.2016)

Odsłonięcie pierwszego elementu szlaku pamięci "Lublin. Pamięć Zagłady"

Termin: 29 grudnia 2016 r., godz. 10:30
Miejsce: Róg ulic Łęczyńskiej i Maszynowej, następnie: MBP Filia nr 3, ul. Hutnicza 20


W dniu 29 grudnia 2016 r. odbyło się odsłonięcie płyty w miejscu egzekucji dzieci żydowskich i ich opiekunek z ochronki przy ul. Grodzkiej 11. Płyta jest pierwszym elementem szlaku pamięci powstającego w ramach projektu "Lublin. Pamięć Zagłady". Całość szlaku zostanie otwarta 16 marca 2017 roku. Warto podkreślić, że w działania związane z upamiętnieniem śmierci dzieci bardzo silnie zaangażowana była lokalna społeczność dzielnicy Tatary, która czuje się odpowiedzialna za włączenie się w opiekę nad tym miejscem i od wielu lat zwracała się do Ośrodka o pomoc w jego upamiętnieniu.

 

 STRONA PROJEKTU: pamiec.teatrnn.pl  

 

24 marca 1942 r., w trakcie akcji likwidacyjnej lubelskiego getta na Podzamczu, Niemcy wywieźli samochodami ciężarowymi ponad sto dzieci z żydowskiej ochronki wraz z trzema opiekunkami. Wszyscy zostali rozstrzelani na terenie dawnej kopalni piasku. Według zachowanych przekazów pracownice Ochronki - Anna Taubenfeld, Hanna Kupperberg i p. Rechman nie chciały opuścić dzieci i dobrowolnie zdecydowały się na śmierć. Ciała ofiar pochowano na miejscu w masowym grobie. Po wojnie na miejscu egzekucji odbyła się ekshumacja zwłok i szczątki przeniesiono na teren nowego cmentarza żydowskiego w Lublinie, przy ul. Walecznych, gdzie w 1987 roku postawiono pomnik.

 

Szlak pamięci przyczyni się do wzrostu świadomości na temat historycznego znaczenia miejsc związanych z Zagładą w Lublinie oraz lepszego rozumienia lokalnego dziedzictwa. Jest to szczególnie istotne w kontekście zbliżającej się 700. rocznicy nadania prawa miejskiego dla Lublina (2017 r.), z okazji której planowana jest m.in. realizacja wydarzeń naukowych i artystycznych podkreślających wkład społeczności żydowskiej w rozwój miasta na przestrzeni wieków. Będzie to też możliwość upamiętnienia tragicznego losu społeczności żydowskiej, która przez wieki współtworzyła tożsamość naszego miasta.

 

Miejsce rozstrzelania dzieci i ich opiekunek jest usytuowane u zbiegu ulic Maszynowej, Łęczyńskiej i Odlewniczej w dzielnicy Tatary. Jest to osiedlowy teren zielony, który dotychczas nie był w żaden sposób oznakowany. Na obszarze tym zostały wykonane nieinwazyjne badania sondażowe, mające na celu zlokalizowanie miejsca masowego grobu.

Więcej informacji: https://teatrnn.pl/pamiec/miejsce-egzekucji-dzieci-z-ochronki/

 

 
Upamiętnienie:
Miejsce masowego grobu dzieci i opiekunek z żydowskiego sierocińca zostało oznakowane za pomocą 2 betonowych płyt, każda o wymiarach 1 m x 1 m zawierających informację o historii miejsca w języku polskim i angielskim.
 
Treść upamiętnienia:
W tym miejscu, 24 marca 1942 r., policja niemiecka zamordowała ponad sto dzieci z żydowskiego sierocińca przy ul. Grodzkiej 11 oraz ich opiekunki. W 1948 r. szczątki ofiar zostały przeniesione na nowy cmentarz żydowski w Lublinie przy ul. Walecznych.
 
 
Podziękowania:
Szczególne podziękowania kierujemy do Świadka Historii, pana Mariana Sobczyka, za pomoc w ustaleniu szczegółów dotyczących miejsca zbrodni.
 
Dziękujemy ponadto naszym Partnerom z Miejskiej Biblioteki Publicznej - Filii nr 3 - pani Jolancie Niedzińskiej oraz Członkom Rady Dzielnicy Tatary -  Przewodniczącemu Rady Dzielnicy - panu Józefowi Nowimińskiemu oraz Przewodniczącemu Zarządu - panu Mieczysławowi Stasiakowi za wspieranie nas we wszelkich działaniach związanych z realizacją upamiętnienia.
 
Dziękujemy także zespołowi ekspertów: panu Marcinowi Piotrowskiemu, pani Paulinie Piotrowskiej, panu Arturowi Wdowiakowi i naszemu koledze Jackowi Jeremiczowi za wykonanie badań sondażowych w miejscu egzekucji.
 
Projekt „Lublin. Pamięć Zagłady” jest finansowany ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
PATRONAT HONOROWY:
 
PATRONI MEDIALNI:
 

 

 

MEDIA O WYDARZENIU

 

Lublin. Pamięć Zagłady. Pamięci żydowskich dzieci rozstrzelanych na Tatarach
http://www.kurierlubelski.pl/serwisy/dawny-lublin/a/lublin-pamiec-zaglady-pamieci-zydowskich-dzieci-rozstrzelanych-na-tatarach,11634938/

 

Dramat setki dzieci upamiętniony. Skwer wreszcie z tablicą
http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,21179915,dramat-setki-dzieci-upamietniony-skwer-wreszcie-z-tablica.html