Spacer trasą „Poematu o mieście Lublinie” Józefa Czechowicza (18.7.2008)