Przejście Szlakiem Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady”. 77. rocznica likwidacji getta na Podzamczu