Misterium Światła i Ciemności. Rocznica likwidacji lubelskiego getta na Podzamczu (18.3.2019)